Tags

, , , , , ,

18

तजियो नाहिं तमस ने, भजियो ना भगवान |
पजियो हित पौरुष नहीं , इला भार इंसान ||
बचियो जो निज भार से, पचियो हित न पिछान |
रचियो नाहिं प्रीत-रँग , इला भार इंसान ||
बसियो नह उर बीच में, रसियो नह रस-खान |
कसियो नह जीवन जिको, इला भार इंसान ||
लड़ियो नाहिं लोकहित, अडियो नाहीं आन |
पडियो नह पर-पीड में , इला भार इंसान ||

photo

उम्मेद देवल

Advertisements